Fonts alternatives de reserves de curta estada: Part II

dimecres, 26 de maig de 2021

Fonts alternatives de reserves de curta estada: Part II

Durant la primera part d'aquest post hem presentat una funció inclosa amb el PMS Channel Manager d'Icnea que dóna la possibilitat d'aplicar estratègies de venta alernativa. Es tracta també d'aquests canals de venta online amb els quals no és possible cap tipus d'integració tecnològica. Com hem vist en l'article precedent, aquesta interessant oportunitat permet crear i configurar perfils de canals offline amb un portal de venda online basat en la tecnologia iFrame. Bàsicament, gràcies a aquest sistema, sigui quin sigui el canal de venda offline el que decideixi afiliar-se tindrà accés a un portal per efectuar-se les pròpies reserves. Desafortunadament, aquesta estratègia no escapa a la lògica de les comissions però aquestes són generalment inferiors a les aplicades per les clàssiques OTA. Així que, en la nostra opinió, és una estratègia que mereix almenys ser valorada.


Quin tipus de col·laboradors ha de buscar un gestor de propietats?

Hi ha moltes companyies que treballen amb viatgers de tots els tipus pel que s'obre un ampli ventall d'opcions. Cada perfil de col·laborador correspon al mateix temps a un perfil d'hostes més o menys específic. Llavors, depenent del tipus d'empresa amb la que col·laboris, les variables com l'edat, duració de l'estada o pressupost poden variar. Així doncs, el gestor de propietats primer ha de decidir com vol estructurar el sistema en qüestió:

A) Creant un únic portal universal on cada soci té el seu propi compte que accedeix a la base de dades que conté les propietats pactades i disponible per la venda d'estades.

B) Creant més portals, potser per segment, per reagrupar diferents socis de cada segment per facilitar les activitats de marketing dirigides a la captura de nous socis estratègics, i al mateix temps, disposar d'informació segmentada. En aquest cas el gestor de propietat podria crear més d'un portal, precissament, cada un especialitzat en un segment determinat del mercat com per exemple:

  • Vacances: tancar una col·laboració amb agències de viatge tradicionals seria la primera opció lògica donat que el perfil de client coincideix millor que altres amb el client objectiu de qui gestiona lloguers curts. Poden ser acords d'interès amb ambdues agències de viatges que treballen en el sector incoming, locals i nacionals.
  • Negocis: els viatgers que necessiten allotjament no han de necessariament arribar al destí per oci. Més aviat molts d'ells es mouen per raons de feina. Moltes companyies especialment les que tenen més empleats necessiten enviar als seus treballadors fora per tancar acords, proporcionar assistència tècnica, completar cursos de formació, etc i generalment per un periode de temps limitat pel que a més aquest segment podria ser interessant. En general, els empleats que més viatgen són els que treballen amb productes farmacèutics, en el mòn de la construcció, periodistas i comercials.
  • Formació: bona part dels viatgers es composa també de persones que es desplacen amb fins formatius. La seva estada mitja seria més llarga respecte a aquells que viatgen per oci o feina. En qualsevol cas, és un segment que pot ajudar especialment durant les temporades baixes o en moments difícils com els que estem vivent amb el Covid-19. Si un gestor de propietats vol expandir encara més els seus horitzons del seu negoci poden apostar per seguir diferenciant, i per tant, incloure també aquest perfil d'hoste. Creiem que per aquest perfil s'haurà de fixar com a objectiu principal a les universitats. Aquests acullen a investigadors que venen a donar la seva contribució durant les classes o per un projecte d'investigació complet, escoles d'idiomes pel gran número d'estudiants i escoles màster.
  • Esdeveniments esportius, culturals o d'oci: Una altra raó per viatjar és la participació a les competicions esportives o esdeveniments en general. A més, els esdeveniments solen tenir dies específics i estan limitats en el temps, pel que es tracta d'un perfil de client que s'aproxima bastant a l'objectiu de client habitual que reserva per estades curtes. Si un gestor de propietats vol atraure el públic llavors estarà interessat en el primer segment, el de vacances. Però si l'objectiu és qui actúa, és a dir, els atletes o artistes llavors els perfils de soci més sensats seria clubs esportius (fútbol, bàsquet, voleibol, tenis, equips d'atletisme, etc.) i els comitès que organitzen i gestionen esdeveniments com els musicals o cinematogràfics, exposicions fotogràfiques, fires, congressos, etc.

Els dos formats presentats són vàlids i poden garantir un revenue significant que ha estat inactiu fins el moment. Així doncs, com hem vist, la estratègia general no és tan rígida i pot ser estructurada en diferents mòduls gràcies a la tecnologia, depenent del projecte que es tingui en ment.

En conclusió, pensem que aquesta oportunitat pot ser bastant interessant perquè deu segurament augmentar la facturació anual en general i la visibilitat als clients. A més, donat que les comissions pactades amb els actors tradicionals tendeixen a ser inferiors a les de la OTA, aquesta estratègia redueix el cost de cada reserva i contribueix a ser cada vegada menys depenent de les clàssiques OTAs.


Vols més informació?

Registra't amb aquest mes gratuït i comença a explorar el poder del PMS d'Icnea.

Demana una demo
demo icnea pms