dijous, 31 de gener de 2019

Model 179

Icnea ofereix una eina per generar els arxius per la declaració oficial del Model 179.

Fa deu anys que existeixen noves plataformes de lloguer vacacional com Airbnb i HomeAway que permeten al turista reservar apartaments per curtes i llargues estàncies. Aquest nou escenari ha fet necessària la regulació específica d’aquest. Així, el 2018 es va publicar oficialment l’Ordre HFP/544/2018, de 24 de Maig on es presenta el model 179.

El model 179 és la declaració trimestral de la cessió de l’ús d’habitatges amb fins turístics. Aquesta és una declaració informativa obligatòria per a les persones, entitats i/o plataformes que prestin serveis d’intermediació per l’ús d’habitatges amb fins turístics. És a dir, només han de presentar aquest model els intermediaris entre el propietari de l’habitatge i el turista (cedents i cessionaris).

A partir d'aquest any l'Agència Tributària requerirà l'enviament d'uns arxius XML amb totes les dades de les reserves i els propietaris de cada reserva de forma trimestral, exceptuant aquest gener, que s‘haurà d'enviar tot l'any 2018 complet.

A Icnea hem desenvolupat una eina que genera aquests arxius XML amb les dades de les reserves i els propietaris que permeten fer la declaració d’una manera més ràpida i còmoda.


Què s'ha de declarar?

Dades del propietari de cada allotjament: nom, NIF i, en el cas de que el propietari sigui estranger, el país.

Si un allotjament té co-propietaris, s'han de declarar tots els propietaris. 

Aquests co-propietaris els podeu introduir per propietaris > registre de propietaris > fitxa del propietari principal > afegir copropietaris. 

Dades de la propietat: adreça completa i referència cadastral. A l’adreça, recordeu omplir totes les dades per separat: via, número, bloc, portal, escala pis o porta.

Dades de la reserva: nom i cognom del client, país, i NIF. 

Pel país, el sistema agafa per defecte el país que hi ha junt amb el NIF.

Si aquest camp està buit, aleshores agafa el país que hi ha a l'adreça de contacte.

Si aquest camp també està buit, us donarà error la reserva. 

Dades de l’empresa: el NIF del gestor, que podeu introduïr per servidor > registre de gestors, i ha de coincidir amb el NIF del Certificat Digital instal.lat a l’ordinador.


Quan s'ha de fer la declaració del model?

La declaració és trimestral.

A l'abril declarareu el primer trimestre del 2019 (gener-febrer-març); al juliol declarareu el segon trimestre; etc. 

De forma excepcional, aquest gener heu de declarar tot l'any 2018. 


Com es fa la declaració? 

Per fer la declaració, aneu dins del PMS a administració > declaració de reserves: 

Pas 1. Seleccioneu les dates de les reserves que voleu declarar.

Per defecte sortiran les dates seleccionades del període que us toca declarar.

Pas 2. Descarregueu l'arxiu XML.

Pas 3. Aneu a la pàgina de la AEAT (us hem posat el link directe) i pugeu l'arxiu XML al seu panel.

L'Agència Tributària us donarà una resposta, aquesta resposta l'heu de guardar al vostre ordinador. 

Pas 4. Us descarregueu l'arxiu de resposta que la AEAT ha generat, i el pugeu a Icnea.

D'aquesta forma Icnea té el llistat de les declaracions fallides, i podeu veure els errors, detectar-los fàcilment, i corregir-los.

Pas 5. Si hi ha declaracions errònies, heu de corregir el que toqui a cada reserva, i baixar-vos el nou arxiu que Icnea haurà generat. 

Nota: aquest nou arxiu és el del pas 5, no el del pas 2, perquè el format intern és diferent (al ser correccions, i no noves declaracions).


IMPORTANT: 

Per entrar al portal de l'Agència Tributària, es necessita tenir instal·lat a l'ordinador el Certificat Digital de l'empresa que declara. 

Això normalment està instal·lat a un sol ordinador, que acostuma a ser el de qui fa les gestions fiscals de l'empresa. Aquesta declaració s'haurà de fer des d'aquest ordinador perquè us funcioni el portal.

Vols més informació?

Omple el formulari i descobreix els nostres productes i serveis.

Demana una demo
demo icnea pms