Nova tipologia d'usuari per franquícies

divendres, 9 de desembre de 2016

Nova tipologia d'usuari per franquícies

El gestor permet crear usuaris amb diferents accessos, de forma que altres empreses o franquícies puguin tenir accés al gestor i a la facturació d'un grup concret de propietats.

Una empresa pot tenir múltiples raons per crear més d’un accés dins de l’eina de gestió del seu negoci ja sigui per un treballador o usuari extern que necessiti utilitzar parcial o totalment el PMS Channel Manager. Les agències d’apartaments turístics no fan excepcions, consideren totalment útil que les diferents figures del negoci com els propietaris, agències, treballadors i empreses externes estiguin implicats.

El nostre producte inclou la creació de múltiples usuaris que puguin accedir a una o més funcions. L’agència gestora tindria l’usuari principal sense restriccions, però es pot crear un usuari addicional per pestanyes del programa específiques. Com per exemple un usuari per una empresa de neteja externa que permeti veure els apartaments que tenen que netejar i actualitzar l’estat de la neteja en temps real. D’aquesta manera el cap de l’oficina pot estar al corrent de l’estatus de la neteja i assumptes del dia relacionats. Un altre exemple seria un accés pels usuaris de recepció que permeti fer els registres d’entrada i sortida, i controlar les incidències de manteniment. Un altre exemple d’usuari important i molt comú seria el de propietaris on poden veure la informació dels seus allotjaments, així com visualitzar i/o canviar la disponibilitat del seu calendari i tarifes.

El treball en equip és la base de l’èxit. És important tenir en compte que l’organització i distribució de les tasques entre els diferents membres de l’equip poden estalviar o reduir cometre errors que més tard poden perjudicar econòmicament i, inclús, la imatge de l’empresa.

Vols més informació?

Registra't amb aquest mes gratuït i comença a explorar el poder del PMS d'Icnea.

Demana una demo
demo icnea pms