dijous, 19 de novembre de 2020

Què hem de saber sobre la fiança?

La fiança és una quantitat de diners que es cobra a mode de garantia pel propietari de l'establiment.

La regulació de la fiança en el lloguer de llarga temporada és diferent que en el lloguer d'habitatges per curta temporada (vacacional). La normativa també varia lleugerament segons el pais.

En termes generals, quan es tracta del lloguer de llarga temporada s'ha de cobrar una fiança equivalent als primers mesos de lloguer. En canvi, quan es tracta d'una vivenda amb fins vacacionals no hi ha obligatorietat de cobrar un import de fiança. Tot i així, si el propietari o gestor de la propietat decideix establir una fiança en totes les reserves ha d'informar al inquilí via el contracte de lloguer d'ús turístic de les seves condicions.

Més aspectes a tenir en compte en el cobrament de la fiança:

  • La fiança és un concepte totalment independent de l'import de la reserva i s'ha de cobrar per separat

  • La fiança s'ha de cobrar a partir de l'inici de l'estada, no es pot exigir el cobrament per adelantat (a menys que ambdues parts estiguin d'acord)

  • La fiança no és una renta del inquilí, per tant, no se li pot cobrar l'IVA.

Un exemple de pràctica coneguda en el sector és en els hotels que estan fent una retenció d'un import en la targeta de crèdit de l'hoste a mode de garantia i aquest s'allibera al cap d'uns dies quan s'ha revisat l'habitació després de l'estada.

Avantatges de la fiança

Incita a que els hostes siguin més responsables amb l'espai, doncs deixar una quantitat extra de diners els recorda que si causen algun perderàn el diner dipositat.

Utilitzant la fiança fñexible el propietari escolleix si l'hoste ha de pagar una quantitat major o menor depenent de si es una reserva de grup, si venen amb una mascota, etc.

Inconvenients de la fiança

Rebuig d'alguns clients en pagar-la. Aquest pot fer que l'hoste decideixi per no reservar en aquest establiment.

Diferències entre països. Segons la legislació de cada pais el gestor de la propietat ha de respectar els terminis i condicions de les entitats bancaries del lloc d'origen de l'hoste. Aquest pot portar un treball extra pel gestor de la propietat.

Vols més informació?

Omple el formulari i descobreix els nostres productes i serveis.

Demana una demo
demo icnea pms