Novetats

Desenvolupament de connexió amb Airbnb

Pròximament completarem el projecte de connexió completa del nostre Channel Manager amb Airbnb, de manera que la transmissió de dades serà total, incloent preus i continguts (descripcions i fotos). 

Fins ara la comunicació es feia en una sola direcció. És a dir, en el moment en què Airbnb rebia una sol·licitud de reserva, simplement comprovava la disponibilitat en el calendari d'Icnea.

Ara anirà en dos direccions, i els canvis de preus, disponibilitat o continguts que es facin a Icnea s'enviaran als anuncis de Airbnb.